DURF

DURF jij ….?!

DURF

DURF is de eigenschap dat je niet bang bent om bepaalde risico’s te nemen om daarmee een bepaald gunstig resultaat te bereiken.

DURF is ook de naam van een nieuw programma dat door de VBE wordt aangeboden.
Een toepasselijke naam omdat het programma je uitdaagt om op zoek te gaan naar ‘wie’ je bent. Onze maatschappij wil ons laten geloven dat wat je ‘kunt’ bepalend is voor ‘wie’ je bent. Je kunt het beste uit je zelf halen en beter tot je recht  komen door grenzen te verleggen, door nieuwe dingen te proberen, carrière te maken, etc.  Maar de praktijk laat zien dat veel mensen die al die nieuwe uitdagingen zijn aangegaan (uiteindelijk) niet die voldoening hebben gevonden waarop ze hoopten? Is dit het nou? En dan…. ?


Waarom DURF?
Het programma DURF wil je helpen ontdekken wie je echt bent, zoals God je heeft bedoeld.  Want daar schuilt het geheim. Het lekker in je vel zitten, het tot je recht komen met jouw kwaliteiten heeft meer te maken met wie je bent dan om wat je bent en wat je kunt. Van daaruit kun je je beter verbinden met mensen om je heen en in het bijzonder met Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan mag je echt tot je recht komen met de gaven en talenten die God je al heeft gegeven en/of nog verder in je uit wil werken.


Waar komt DURF vandaan?
Het programma is ontwikkeld door de Vrije Baptisten Gemeente Groningen (VBG). Zij hebben op basis van persoonlijke ervaringen en de ervaringen vanuit verschillende programma’s die ze in de afgelopen jaren hebben aangeboden de belangrijkste elementen samengebracht in één programma. Het is een programma geworden wat aansluit bij elke fase van het geestelijk groeiproces. Het maakt niet uit waar je staat in jouw relatie tot God. Of je al jaren met Hem onderweg bent, of dat je God nog maar pasgeleden hebt ontdekt.. of herontdekt. God daagt ons uit om dichter naar Hem toe te komen zodat we mogen gaan ontdekken wie we zijn in Hem.  DURF is er dus ook voor jou!


Wat kun je verwachten bij DURF.
DURF biedt momenten van ontmoeting, inspirerend onderwijs, tijd om te delen en in het bijzonder de rust vinden bij God en Hem te aanbidden door muziek en zang. DURF wil je helpen  jouw relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest te verdiepen en jouw identiteit in hen te versterken.  
Een belangrijke aanvulling:  niet het programma of de thema’s die daarin besproken worden maken het verschil, maar hoe jij er mee om gaat. Je staat steeds weer op een kruispunt in je leven, waar jouw leven het verhaal van God kruist. DURF jij God te zoeken en te ontmoeten op die kruispunten… en met Hem onderweg te gaan?

 


 

Praktische Informatie: 
Het DURF programma bestaat uit 3 blokken van 8 avonden. In acht aaneengesloten weken (m.u.v. vakantieweken die binnen deze periode vallen) worden de verschillende thema’s van dat blok doorlopen. Na ieder blok is er een periode vrijaf voordat er een nieuwe blok van start gaat. Instromen kan bij de start van ieder nieuw Blok.

Locatie en tijd:  Hondsrugcollege gebouw ‘de Marke’, Emmalaan 25, 7822JB Emmen
De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur

 

Data en onderwerpen DURF Blok 1:

1)

Di 1 oktober

God de Vader

Waarom ben je hier?

2)

Di 8 oktober

God de Zoon

God grijpt in!

3)

Di 15 oktober

God de Heilige Geest

Geef je over!

4)

Di 29 oktober

Wie ben ik?

Patronen ontdekken.

5)

Di 5 november

Tijd voor God

 

6)

Di 12 november

Eerlijk kijken naar jezelf

Hoe ziet een ander jou?

7)

Di 19 november

Vergeven

Wat is dat eigenlijk?

8)

Di 6 november

Afsluiting

 

 

Er zijn geen onkosten verbonden aan het programma, wel is er
de mogelijkheid om een bijdrage te doen in de collecte.

Het 2e blok van DURF zal starten op 7 Januari 2020 waarna het 3e blok 
volgt op 14 aril 2020. Meer informatie hierover zal t.z.t. gegeven 
worden.

Voor wie is DURF?
Het programma is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder die die de uitdaging durft aan te gaan om meer uit zijn/haar (geestelijke) leven te willen halen.
Als team dagen wij je uit … en hopen dat jij die uitdaging DURFT aan te gaan !!

Zijn er nog vragen of wil je je aanmelden voor DURF , klik dan op de knop hieronder.


Namens het team van DURF,
Frouwk Loman  (zorgpastor VBE / taakgroepleider DURF)